Welkom op de webpagina van groep 6!
Wij zijn een gezellige groep en we bestaan uit 25 jongens en meiden.
Dit jaar krijgen we les van juf Anne (maandag, dinsdag en vrijdag) en juf Esther (woensdag, donderdag en vrijdag).

Wist u dat…?

… we dit jaar gaan werken met een nieuwe rekenmethode? De methode heet ‘Wereld in Getallen 5’!
… we stickers kunnen plakken om een beloning te verdienen?
… we op maandag muziekles krijgen van juf Catherine?
… we ook weer techniek krijgen van meester Rik?
… we op woensdag gym hebben van meester Casper?
… we dit jaar op vrijdag 2 juffen hebben?
… we zelfstandig mogen werken op het leerplein?

… we ook dit jaar weer aan de slag gaan met de nieuwe thema’s van Blink?

Kortom: We gaan samen weer lekker aan de slag en houden iedereen via deze webpagina regelmatig op de hoogte.

Algemene informatie: