De Da Costaschool bestaat inmiddels al meer dan 125 jaar! De school werd op de Julianalaan geopend al op 16 april 1895. Het was de eerste christelijke school in Soest. De school verhuisde omstreeks 1905 naar de ‘lange gangschool’ aan de Prins Bernhardlaan. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in ‘Da Costaschool’.

Isaäc da Costa was een Nederlandse dichter, die in 1798 werd geboren als kind van een Portugees-Joodse koopmansfamilie. Samen met zijn vrouw bekeerde hij zich tot het Christendom. In 1860 overleed Da Costa in Amsterdam. Het huidige schoolgebouw werd op 6 oktober 1978 in gebruik genomen.

Situering en grootte van de school

De Da Costaschool is gelegen in de wijk Soestdijk; de leerlingen wonen vooral in de wijken Soestdijk, Het Hart, Smitsveen, Klaarwater en de Engh. Onze school telt ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. 9 groepen omdat we de groepen van de jongste kinderen graag klein houden, daarom is er 1 extra groep.