Op de Da Costaschool bieden we goed, uitdagend en protestant-christelijk geïnspireerd onderwijs aan kinderen; op diverse niveau’s.

De deur staat altijd open.

Een veilig en positief pedagogisch klimaat vormt de basis om tot groei en optimale presentaties te komen, passend bij het kind.

Kinderen op de Da Costaschool ontwikkelen zich tot creatieve en ondernemende denkers en doeners die fijn samen spelen en werken vanuit een respectvolle omgang met elkaar, rekening houdend met verschillen.