Schoolorganisatie

De Da Costaschool bestaat uit negen groepen.  Drie kleutergroepen 1-2 en van de groepen 3 tot en met 8 is er elk een.

Groepen 1 en 2

Wij hebben drie kleutergroepen. We starten bewust met kleinere groepen in de onderbouw om de jongsten rustig te kunnen laten wennen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, d.w.z in elke groep zitten een aantal groep-2-kinderen, een aantal groep-1-kinderen en een aantal instroomkinderen (kinderen die net 4 jaar zijn geworden). In elk van deze heterogeen ingedeelde groepen wordt in verschillende niveaus gewerkt aan de hand van thema’s. Spel staat centraal bij ons onderwijs aan het jonge kind. Om de ontwikkelingen van de kinderen te volgen gebruiken we “KIJK”.

Groepen 3 – 8

In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk te houden werken we op een speelse en interactieve manier met de leesmethode “Lijn 3”.  Onze rekenmethode is “Pluspunt”. Vanaf groep 4 is de nieuwe taalmethode “Taalactief” en verdiepen de kinderen zich in thema’s op het gebied van wereldoriëntatie middels Blink. Muziek en gym wordt gegeven door een vakleerkracht en in alle groepen wordt spel en beweging, tekenen, handvaardigheid en verkeer gegeven. Vanaf groep 7 staat Engels op het programma.

Leren Zichtbaar Maken en formatieve evaluatie met concrete onderwijsdoelen

We werken volgens de uitgangspunten van Leren Zichtbaar Maken en geven kinderen zoveel mogelijk inzicht en invloed geven in het eigen leerproces. 

Drie vragen staan hierbij centraal: waar sta ik, waar wil ik naartoe, wat is mijn volgende stap en wat heb ik daarbij nodig?

Daartoe doen we de volgende dingen.

  • We maken gebruik van instaptoetsen (midden/bovenbouw) voor tenminste rekenen en spelling en in sommige groepen ook voor taal/lezen. Dit geeft de kinderen en leerkracht bij de start van een blok/thema inzicht in de al aanwezige beheersing van de afzonderlijke doelen en geeft alvast denkstof in te kiezen/ondernemen activiteiten 
  • Magneetbordjes geven aan waar elk kind staat (voor tenminste rekenen). Kinderen kunnen zo hun groei in beheersing zichtbaar maken. Als doelen worden beheerd kunnen ze de bloktoets maken.
  • In zelfgemaakte leerwinstboekjes (voor tenminste rekenen, spelling en de meeste groepen meerdere vakken), beschrijft een kind de eigen groei.
  • Op diverse momenten in de week staat het leren leren centraal en we ontwikkelen leertaal bij kinderen (feedback) , bij het aanbieden van nieuwe doelen, na instructie en verwerkingslessen.
  • We werken met wisbordjes en coöperatieve werkvormen
  • Doelen (taal, spelling, rekenen) zijn zichtbaar in de klas.
  • Onze (leer)taal is gericht op succescriteria (hoe weet het kind waar het staat en wanneer iets aan een norm voldoet) en op de doelen en wat het kind nodig heeft voor de volgende stap? 
Talentenlabs

Twee maanden per jaar wordt er een deel van een ochtend groepsdoorbrekend gewerkt aan brede talentontwikkeling. Er zijn dan onder andere workshops dans, drama, koken, filmen, programmeren, techniek, waarbij kinderen in kleinere groepen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen.

Verdiepingsklas

In de verdiepingsgroepen wordt groepsoverstijgend gewerkt. Per periode wordt vastgesteld welke kinderen behoefte hebben aan extra uitdaging en op welke inhouden. Aan de hand van hogere orde denkvragen krijgen zij extra stimulans.