Schoolorganisatie

De Da Costaschool bestaat uit negen groepen.  Drie kleutergroepen 1-2 en van de groepen 3 tot en met 8 is er elk een.

Groepen 1 en 2

Wij hebben drie kleutergroepen. We starten bewust met kleinere groepen in de onderbouw om de jongsten rustig te kunnen laten wennen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, d.w.z in elke groep zitten een aantal groep-2-kinderen, een aantal groep-1-kinderen en een aantal instroomkinderen (kinderen die net 4 jaar zijn geworden). In elk van deze heterogeen ingedeelde groepen wordt in verschillende niveaus gewerkt aan de hand van thema’s. Spel staat centraal bij ons onderwijs aan het jonge kind. Om de ontwikkelingen van de kinderen te volgen gebruiken we “KIJK”.

Groepen 3 – 8

In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk te houden werken we op een speelse en interactieve manier met de leesmethode “Lijn 3”.  Onze rekenmethode is “Pluspunt”. Vanaf groep 4 is de nieuwe taalmethode “Taalactief” en komen de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) er stapsgewijs bij. Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht en in alle groepen wordt spel en beweging, tekenen, handvaardigheid en verkeer gegeven. Vanaf groep 7 wordt Engels gegeven.

Talentenlabs

Twee maanden per jaar wordt er een deel van een ochtend groepsdoorbrekend gewerkt aan brede talentontwikkeling. Er zijn dan onder andere workshops dans, drama, koken, filmen, programmeren, techniek, waarbij kinderen in kleinere groepen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen.

Verdiepingsklas

In de verdiepingsgroepen wordt groepsoverstijgend gewerkt. Per periode wordt vastgesteld welke kinderen behoefte hebben aan extra uitdaging en op welke inhouden. Aan de hand van hogere orde denkvragen krijgen zij extra stimulans.