Op onze school blijven alle kinderen over. Een vaste groep vrijwilligers houdt een half uurtje toezicht tijdens de pauze van leerkrachten.
De bijdrage hiervoor bedraagt jaarlijks €60,- per kind.
Deze bijdrage wordt in september geïncasseerd door de school.

Privacybeleid