Op leerlingen kunnen gebruik maken van de TSO, ondergebracht bij de Stichting Tussen Schoolse Opvang Da Costaschool. Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen samen met hun klasgenoten in de verschillende TSO-ruimten. Dit gebeurt onder toezicht van onze enthousiaste en kundige overblijfcoördinator juf Petra en haar team van vrijwillige overblijfkrachten.

Privacybeleid