Bij het bieden van passend onderwijs gaat het om bieden van maatwerk. Geen kind is immers hetzelfde!

De leerkrachten werken op onze school vanaf groep 3 met homogene groepen van tussen de 27 en 32 kinderen.

In die groep zijn diverse niveaugroepen. Op meerdere momenten per jaar zijn er groepsbesprekingen met de intern begeleider. Dan wordt bekeken wat de groep nodig heeft qua aanpak. De leerkracht kan kinderen extra ondersteuning bieden, ofwel omdat het meer uitdaging aan kan, ofwel omdat het de stof nog niet kan toepassen. Ook is er op meerdere momenten per jaar afstemming met u als ouders. U kunt ons aangeven wat u belangrijk vindt voor uw kind en ook het kind zelf leren wij dit van jongs af aan al te vertellen aan de leerkracht.

Als school hebben wij extra formatie beschikbaar voor ondersteuning.

Als wij niet kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van een leerling kunnen we de hulp inschakelen van het SamenWerkingsVerband De Eem.

Aan onze school is de on­derwijsondersteuner Femke Rienstra verbonden. Zij kan gevraagd worden om mee te denken over de onderwijsbehoefte van een kind. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen in SWV de Eem georganiseerd en betaald.

Het bieden van maatwerk begint in de eigen groep. We volgen de kinderen goed en dagen ze elke dag uit op het eigen niveau. We willen dat elk kind elke dag leert. Als ouders kunt u ten alle tijde inzicht krijgen in de resultaten.

Als basis hechten we eraan dat het kind zich veilig voelt, een goede relatie heeft met de leerkracht en dat u als ouders zich ook fijn voelt op school. We leren kinderen te leren van feedback over het leerproces en zien graag dat zij zich stap voor stap ontwikkelen, onderzoekend en nieuwsgierig en met een steeds grotere mate van zelfstandigheid.