De oudercommissie (OC) van de Da Costa School vormt een schakel tussen de ouders en de school en vervult een rol bij het organiseren van diverse activiteiten.

Op dit moment bestaat de OC uit 7 ouders.

Zij vergaderen ca. eens per zes weken om de lopende zaken door te spreken. De directie van de school (directeur) en een teamlid (Agnes Trapman) zijn daarbij aanwezig.

Het organiseren van de activiteiten vindt plaats binnen werkgroepen. Iedere werkgroep bestaat uit twee teamleden en twee oudercommissieleden. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten wordt een beroep gedaan op alle ouders, waar gelukkig altijd veel animo voor is. Dat maakt dat de kinderen en het team optimaal kunnen genieten wat veel waardering oplevert richting de ouders. Hierdoor is het helpen op school zeker geen noodzakelijk kwaad, maar een gezellige en dankbare tijdsbesteding!

De activiteiten zijn onder andere:
 • Dag van de Leraar
 • Sinterklaasfeest
 • Kerst- & paasviering
 • Schoolreis / excursie
 • Avondvierdaagse
 • Afscheid groep 8
 • Zomerfeest

Daarnaast worden er soms bijzondere activiteiten georganiseerd en verzorgt de OC een kleine attentie of bloemetje (namens alle ouders) bij speciale gebeurtenissen (ziekte, huwelijk, afscheid leerkrachten).

Naast het organiseren van activiteiten, is de OC ook verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee kunnen de diverse activiteiten georganiseerd worden en wordt er zo nu en dan iets extra’s gekocht voor de school.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben ouders de mogelijkheid om de uitgaven van het vorige schooljaar en de begroting voor het nieuwe schooljaar in te zien. De werkelijke uitgaven worden gecontroleerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
 • Thea van Veldhuizen (voorzitter)
 • Rik Smit (penningmeester)
 • Alie-Betty Bakker
 • Glenda Berkel
 • Auke van der Wilden
 • Janine Ophorst
 • Carien Otten