ICT basisvaardigheden

Op onze school is het ontwikkelen van ICT vaardigheden belangrijk. Al vanaf de kleutergroepen leren kinderen in kleine stapjes hun weg te vinden op een digibord, computer of chromebook. We bieden dit gedoseerd aan en maken in elke groep gebruik van educatieve software op maat. Elke groep beschikt over een eigen digitaal schoolbord of smartboard. De kinderen ontwikkelen ICT vaardigheden van het werken in een word- of googledocument, maken van powerpoint/google presentaties of prezi en in workshops is er b.v. aandacht voor het maken van filmpjes.

Gebruik van computers, chromebooks en ipads

In elke groep kan gebruikt gemaakt worden van vaste computers en chromebooks op meerdere momenten per week. De leerkracht maakt hierin keuzes passend bij de onderwijsactiviteiten.

Regelmatig breiden we onze hardware en software uit. Dit schooljaar kunnen de kleuters bijvoorbeeld tijdens de speel- en werkles in de groep gebruik maken van het digibord en verwachten wij een nieuwe kast met 30 chromebooks zodat twee groepen tegelijkertijd kunnen werken met computers.

Informatievaardigheden en mediawijsheid

Via internet is een schat aan informatie beschikbaar en we leren de kinderen op onderzoek uit te gaan voor zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis, voor het maken van werkstukken, boekpresentaties enz. We leren de kinderen creatief en kritisch denken, maar ook nadenken over het gebruik van hun bronnen.  Hoe weet je of iets waar is? Is het echt nieuws of kan het nep-nieuws zijn? Wat communiceer je of presenteer je waar en welke betekenis heeft dit dan voor jou, maar ook voor de ander die jouw berichten leest? Hoe ga je om met een groepsapp? Wanneer gebruik je het internet en je mobiel op een veilige manier?

Mobiele telefoons

Vanaf groep 6 zien wij meer en meer mobiele telefoons op school. In principe worden die niet gebruikt tijdens het verblijf op school. Een enkele keer kan de leerkracht ervoor kiezen het in het onderwijs doelgericht te gebruiken, bijvoorbeeld met de app Kahoot.