Elk schooljaar wordt er een nieuwe kinderraad gekozen uit de groepen 5 tot en met 8.
De kinderen vertegenwoordigen de groep, maar zorgen ook schoolbreed dat ontwikkelingen worden gedeeld met kinderen.

Zo denken en praten kinderen mee over ontwikkelingen op onze school.

Vorig jaar heeft de kinderraad meegedacht over de tevredenheid van kinderen, over hoe we samen de school nog fijner kunnen maken. Er is bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel gekomen en er is nagedacht over de inrichting van het fietsenhok en het schoner houden van de toiletten. Maar de kinderen praten ook mee over het onderwijs, bijvoorbeeld over het werken met dagtaken en weektaken of de keuze van een nieuwe methode.

Kinderen vanaf groep 3 mogen mee naar oudergesprekken. Zo wordt er steeds meer met hen gepraat dan over hen. En elk jaar verbeteren we onszelf hierin door zowel met leerkrachten als kinderen te evalueren.

De leerkrachten hebben studiedagen over “leren zichtbaar maken” en vanuit de kinderraad wordt actief meegedacht. Meer eigenaarschap van kinderen wordt op de Da Costaschool en bij PCBO Baarn Soest heel belangrijk gevonden.