Wij zijn de nieuwe kinderraad dit schooljaar en wij vertegenwoordigen onze groep.

We denken en praten mee over ontwikkelingen op onze school.

Vorig jaar heeft de kinderraad meegedacht over de tevredenheid van kinderen, over hoe we samen de school nog fijner kunnen maken. Er is bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel gekomen en we hebben nagedacht over de inrichting van het fietsenhok en het schoner houden van de toiletten. Maar we praten ook mee over het onderwijs, bijvoorbeeld over het werken met dagtaken en weektaken. Onze leerkrachten werken met kinddoelen aan de wand.  Zij gaan met ons praten over hoe wij leren en wat wij daar bij nodig hebben.

Kinderen vanaf groep 5 mogen mee naar oudergesprekken. Zo wordt er steeds meer met ons gepraat dan over ons. Wij gaan bespreken hoe we hier nog beter in kunnen worden.

De leerkrachten hebben studiedagen over “leren zichtbaar maken” en vanuit de kinderraad denken wij mee. Meer eigenaarschap van kinderen wordt op de Da Costaschool en bij PCBO Baarn Soest belangrijk gevonden.