Als ouder op onze school is het mogelijk om heel actief te zijn, maar dat hoeft niet.
We verwachten vooral dat u zeer betrokken bent bij alles wat uw kind beleeft en bij wat het leert en wat het nodig heeft van ons als school en van u als ouder.
We vinden het belangrijk dat u naar gesprekken komt, vanaf groep 5 samen met uw kind.
 
Daarnaast kunt uw hulp of inhoudelijke ideeën aanbieden aan
– de groep van uw kind, voor o.a. hulp bij excursies
– de TSO als u wilt helpen bij het overblijven
– periodieke klankbordgroepen, bijvoorbeeld over communicatie
– de gebedsgroep die elke derde vrijdag van de maand bij elkaar komt
– de OuderCommissie, als u het organiseren van activiteiten leuk vindt om te doen
U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad, om mee te praten over beleidsmatige zaken.
En natuurlijk mag u eigen ideeën ter aanvulling van dit lijstje voorleggen aan het team via de directeur.