Vertrouwenscontactpersoon en klachtenprocedure

Het is natuurlijk mogelijk dat uw kind of u het op school ergens niet mee eens bent.
Uiteraard gaat u hiermee eerst naar de groepsleerkracht, intern begeleider of de directeur. We hopen natuurlijk dat er dan oplossingen zijn gevonden. Is dit niet het geval?

Voor de kinderen is juf Marijke (groep 8) vertrouwenscontactpersoon.

Ouders kunnen contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van stichting PCBO Baarn-Soest,

Marleen Versteege-Verschoor.
Mail: de.reis.marleen@gmail.com

Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Primair en
Voortgezet Onderwijs, ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk
Onderwijs.