In het flex 2 lokaal is een extra leerkracht beschikbaar om met kinderen in gesprek te gaan over hun talenten in brede zin.

We bieden kinderen daar een dagdeel in de week de gelegenheid om op een andere manier met leerstof bezig te zijn.

Centraal staat het leren leren en het samen nadenken over extra uitdaging die het kind nodig heeft. Leren analyseren, verbanden leggen en op basis van “hogere orde denk-vragen” nieuwe kennis creëren.

Het kind werkt aan complexe rekentaken, leert programmeren, doet opdrachten op het gebied van Wetenschap & Techniek of maakt werkstukken.

Sommige kinderen vallen op omdat ze anders leren dan andere kinderen. Het kan meerbegaafd of hoogbegaafd zijn. Samen met ouders en de eigen leerkracht gaan we in gesprek over de extra uitdagingen die het kind nodig heeft om elke dag te blijven leren. Als we denken aan hoogbegaafdheid dan kunnen we adviseren een IQ-test te laten doen.

Een aanvullend aanbod in de vorm van de verrijkingsklas van PCBO Baarn-Soest kan dan een meerwaarde bieden.