Onze school is één van de  tien scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest.

In Soest zijn dat: De Bron, DaCostaschool, Insingerschool, Prof.  J. Waterinkschool en de Werveling.

In Baarn de scholen: Amalia Astro, Gaspard de Coligny, Guido de Brès en de Koningin Wilhelmina School.

In Soesterberg: De Postiljon.

Het bestuur wil inhoud geven aan de protestants-christelijke signatuur van het onderwijs in de gemeenten Baarn en Soest, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit behoudt.

De stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van de aangesloten basisscholen. Het bestuur bestaat uit zeven personen, afkomstig uit Soest en Baarn.

De algemeen directeur van de stichting is mw. Diana van Vulpen is integraal verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. De 10 schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de financiën van de eigen school.

Stichting PCBO Baarn / Soest
Postbus 3178
3760 DD Soest
Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 32083273

U vindt meer informatie op www.pcbobaarnsoest.nl.