In ons onderwijs nemen 21e eeuwse vaardigheden een steeds belangrijker plek in. Sociale en culturele vaardigheden en samenwerken waren altijd al belangrijk, maar het gebruik van ICT, informatievaardigheden en mediawijsheid zijn steeds belangrijker geworden. In onze thematische methode voor wereldoriëntatie Blink komen deze vaardigheden terug.

De samenleving verandert voortdurend en kinderen zijn van nature al ondernemend en onderzoekend. We sluiten in ons onderwijs aan bij hun motivatie, leren ze creatief en kritisch denken en willen ze voorbereiden op een toekomst waarbij ze zelfsturing, onderzoeksvaardigheden en ondernemersvaardigheden hard nodig hebben.