Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Dit vindt in de regel plaats met de directeur, Annemiek van Benthem. Zij laat u graag de school zien en weet of er plaats is voor uw kind. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een inschrijfformulier. De ervaring leert om hier niet te lang mee te wachten omdat de groepen en wachtlijsten snel vol stromen. Als uw kind een plaats heeft op onze school, gaan we ervan uit, dat uw kind niet staat ingeschreven op een andere school.

Na binnenkomst van het inschrijfformulier, ontvangt u via de post een bevestiging van uw inschrijving. Het kan voorkomen, dat er (nog) geen ruimte is in de groep en dat uw kind op een wachtlijst wordt geplaatst. Dit is altijd in overleg met de ouders of verzorgers. Als uw kind ongeveer 3.5 jaar is, ontvangt u een inlichtingenformulier waarin informatie wordt gevraagd over de ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt u uitgenodigd voor een tweede gesprek op school. Dit gesprek is vooral gericht op de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte, naar aanleiding van de respons op het inlichtingenformulier Daarnaast krijgt u informatie over de start op de basisschool. Ook voor het aanmelden van uw kind (-eren) in een hogere groep, kunt u contact opnemen met de directeur. We maken dan een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Naast een gesprek met u nemen we altijd contact op met de huidige school van uw kind. Bij plaatsing plannen we bij voorkeur een moment om kennis te maken met de groep. Alle scholen in Soest hebben onderling de afspraak, dat er niet vanzelfsprekend Soesterse leerlingen van elkaar worden overgenomen op verzoek van ouders. Wanneer een ouder ontevreden is over de huidige school van hun kind, adviseren wij hierover eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.

U kunt een afspraak maken via 035 – 603 53 99, of mailen naar Annemiek via avanbenthem@dacostasoest.nl