Openbaar en besloten deel website

Op onze website plaatsen we foto’s en filmpjes waarop leerlingen te zien zijn. We vermelden alleen de voornaam van de betreffende leerling(en). Ouders worden jaarlijks gevraagd om toestemming voor plaatsing, en kunnen te allen tijde de toestemming schriftelijk weer intrekken. We maken onderscheid tussen het openbare deel van de website en het besloten deel.  Voor het besloten deel treedt de zogenaamde “privacy kit” in werking, waarvoor alleen ouders van de school een inlogcode krijgen. Leerkrachten weten via Parnassys in hoeverre ouders instemming hebben verleend voor plaatsing van foto’s en filmpjes.