facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Klachtenregeling

Bij een goede communicatie in de school hoort ook dat er duidelijkheid bestaat over de gang van zaken als u een klacht hebt. Natuurlijk is het mogelijk dat u het op school ergens niet mee eens bent. Uiteraard gaat u hiermee eerst naar de groepsleerkracht of naar de directeur. Mocht u niet tot een oplossing komen, dan kunt u het probleem voorleggen aan de contactpersoon van de school:

Mevrouw Chaska Bussemaker

Korte Brinkweg 37

3761 EC SOEST

035-8886393

De officiële klachtenregeling staat hieronder beschreven. Als u een klacht in wilt dienen, kunt u dat doen bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) waarbij onze school is aangesloten. Telefoon: 070-3861697

Website: www.gcbo.nl

 

Hieronder vindt u de klachtenregeling van de stichting. 

Klachtenregeling stichting PCBO Baarn Soest

Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399