facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Missie

Op de Da Costaschool bieden we goed, uitdagend en geïnspireerd protestant-christelijk onderwijs aan kinderen; op diverse niveau's.

De deur staat altijd open. 

Een veilig en positief pedagogisch klimaat vormt de basis om tot groei en optimale presentaties te komen, passend bij het kind.              

Kinderen op de Da Costaschool ontwikkelen zich tot creatieve en ondernemende denkers en doeners die fijn samen spelen en werken vanuit een respectvolle omgang met elkaar, rekening houdend met verschillen.

 

 

Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399