facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Identiteit

Identiteit is het geheel aan kenmerken, dat een school maakt tot wat zij is. Identiteit blijkt uit alles wat de school doet, en is zeker niet vrijblijvend. Vanuit de grondslag en identiteit van de school sluit de vorming in waarden en normen aan bij de ethische traditie, die in deze grondslag en identiteit besloten ligt. In de praktijk betekent dit:

 • Het bieden van een veilige, liefdevolle omgeving, die stimuleert tot ontplooiing te midden van andere kinderen.
 • 'Leven' vanuit het besef, dat elk kind uniek is.
 • Kinderen voorleven, dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf.
 • Elk kind te leren de ander te respecteren en te accepteren, ongeacht afkomst, ras, godsdienst of cultuur en de aarde te bewerken en te bewaren voor latere generaties.
 • Kinderen voorleven wat geloven is: samen bidden, samen bijbel lezen, samen zingen.
 • Het doen ontwikkelen van een basisvertrouwen: je veilig en vertrouwd weten.
 • Het samen vieren van feesten, verspreid over het kerkelijk jaar.


Kernbegrippen zijn:

 • Hoop en perspectief,
 • Geborgenheid,
 • Rentmeesterschap,
 • Naastenliefde, die zich uit in solidariteit met zwakken in de samenleving, dichtbij en ver weg,
 • Samen delen en vieren.
Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399