facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Groep 5

Thuis oefenen

Dictee
Met spelling werken we per blok aan vier woordpakketten. De kinderen krijgen deze woordpakketten aan het begin van het schooljaar mee naar huis. Thuis oefenen kan ook achter de computer.
Met het online overhoorprogramma Wrts.nl. In dit programma kunt de te oefenen woorden invoeren zodat altijd en overal geoefend kan worden als internet ter beschikking staat.
Verder is het ook mogelijk om online met de woordpakketten te oefenen met het internetprogramma BLOON, wat staat voor:
Bekijken (kijk goed naar het woord, wat is het spellingsprobleem?)
Lezen (lees het woord, zodat je het kunt onthouden)
Omdraaien (nu verdwijnt het woord, weet je nog wat er stond?)
Opschrijven (typ het woord, zonder fouten natuurlijk!)
Nakijken (controleer of je het woord helemaal goed hebt geschreven)
Op school krijgt elk kind haar/zijn eigen inloggegevens. Inloggen doe je met een klik op: Bloon

Spellingcategorienicon spellingcategorien gr. 5
Hiernaast zijn per blok de woordpakketten van spelling te downloaden. De kinderen kunnen hiermee oefenen voor het dictee en voor het lezen van losse woorden.

Ticken
31 Augustus zijn we gestart met de Tickencursus. Na een korte instructie in de klas zijn de kinderen aan de slag gegaan! Een aantal kinderen is zelfs al toegekomen aan de eerste game!. Kracht van de cursus is dat de kinderen via internet, overal, dus ook thuis, kunnen oefenen op http://www.ticken.nl/.
Er is een duidelijke uitleg via videoclips. Het is interactief, dus de kinderen weten direct wanneer ze een foute aanslag maken. Op school krijgen de kinderen de gelegenheid ruim een half uur per week te oefenen. Wenselijk is dat daar thuis nog een of twee oefenmomenten bijgevoegd worden!! De kinderen weten hoe ze moeten in- en uitloggen. Op school hangt de lijst met inloggegevens ter inzage.
Een handig hulpmiddel bij de typelessen is de Skinny typehelp, een soort tweede huidje dat over het toetsenbord gelegd kan worden. deze kan via de Ticken site besteld worden.

Tafels oefenen en automatiseren
Een fijn programma om tafels te trainen is Onlineklas.nl. Verder kunnen hier ook het optellen en aftrekken heel goed geoefend worden!

Oefenen met geld
Geldmuurtje

Oefenen met klokkijken
Klokkijken leren

Een goede site om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op alle niveau's te oefenen:
Rekenlessen.nl

Boekpresentatie
Na de kerstvakantie gaan de kinderen dagelijks een boekpresentatie houden. Achter in de klas hangt een intekenlijst. De kinderen hebben een kopieerblad met tips en aanwijzingen meegekregen naar huis. Op dit blad staan ook de punten waarop de klas de presentatie beoordeelt Met de voorbereiding kan hiermee rekening gehouden worden. De beoordelingen worden gebundeld tot een boekje. Een leuke herinnering met tops en tips! Er mag gebruikt gemaakt worden van het digibord en een powerpoint!

In April starten we met de spreekbeurten. Ook hiervoor krijgen de kinderen een met tips en aanwijzingen mee naar huis.